Wokfőző-Wok

(For English version please scroll down.)

A wok alapelve, hogy nagyon közel hozza az élelmiszereket a hőforráshoz. Abban az időben találták fel, amikor még kevés volt a tüzelőanyag, ezért alapformája évszázadokon keresztül változatlan maradt, mivel mind formáját, mind anyagát úgy alakították ki, hogy egyenletesen melegedjen fel, sokáig tartsa a hőt, és gyorsan eloszlassa az egész felületen.

A wok segítségével gyorsan és könnyen főzhetünk. Szükség van ugyan némi előkészületre és szervezésre, de ezért rendszerint kárpótol a rövid főzési idő – amint azt a keverve sült ételek is bizonyítják. Elősegíti az egészséges életmódot, mivel tágas felületén kevesebb olaj is elegendő az ételek elkészítéséhez. További előnye, hogy – főként a keverve sült ételek, ill. a sokféle párolt fogás elkészítésekor – az alkotórészekből kevesebb tápanyag megy veszendőbe, mint sok más főzési módszer esetében.

A WOK FAJTÁI

Bár minden wok ugyanazon az elgondoláson alapszik, vannak bizonyos különbségek, beleértve a méreteket is. Általános háztartási célokra a 30-35 cm-es átmérőjű wok a legmegfelelőbb méret, mivel könnyebb kis adag ételeket elkészíteni nagyobb serpenyőben, mint fordítva.(A termékre kattintva meg is vásárolhatod)

Vannak edények, amelyekre két kis fület szereltek kétoldalt, másoknak egyetlen hosszú nyelük van

.

A két füllel ellátott wok stabilabb, ami jól jön, amikor párolunk vagy sütünk benne, míg a kevergetős és rázogatós módszerhez a nyeles wok alkalmasabb, mivel egyik kezünkben fogjuk a nyelét, a másikban a sülteslapátot, hogy biztosítsuk az alkotórészek ennél a főzési technikánál elengedhetetlen állandó mozgatását.
Formája szerint kétféle wok kapható: gömbölyű vagy lapos aljú. A lekerekített fajta leginkább a gáztűzhelyen való főzésre alkalmas, mivel a láng szabályozásával a wok távolabbi részei is jól elérhetők.
A mi háztartásunkban a Le Creuset 35 cm-es wok serpenyője van, amelyet wok készítésen kívül is sokoldalúan (pl.: serpenyős hús, serpenyős burgonya készítéséhez) szoktunk használni.Íme néhány Le Creuset termék:(A termékre kattintva meg is vásárolhatod)

Mi ezt használjuk:

A MEGFELELŐ ANYAG KIVÁLASZTÁSA

A wok eredetileg öntöttvasból készült és egyes szakácsok még ma is erre esküsznek, mivel az öntöttvas jól tartja a hőt. Az öntöttvas wok azonban nagyon nehéz, ezért nem mindenki tudja használni.
Manapság sokféle anyag közül választhatunk.Az ázsiai országokban a legáltalánosabban elterjedt anyag a közönséges könnyűacél. Kiválóan vezeti a hőt, ami elősegíti az ételek ropogós és ízletes elkészítését, különösen, ha gáztűzhelyen használjuk. A wok sok egyéb anyagból is kapható. Igen népszerű a nemesacél, amely azonban rossz hővezető, hacsak nem készül alumíniummaggal, vagyis olyan fémmel, amely jól vezeti a hőt. Az egészségtudatos étkezés elterjedésével egyre népszerűbbek a leragadást gátló bevonattal ellátott wokok. Ezeket könnyű tisztán tartani és alig van szükségük olajra. Sok gyártó azonban óv attól, hogy teflonedényeit nagy lángon használjuk, miközben ez nélkülözhetetlen a sikeres keverve sütéshez. Újabban hőkezelt teflonbevonatú wokok is megjelentek a piacon, amelyek képesek ellenállni a magas hőmérsékletnek, de nem árt meggyőződni a gyártóról. (gastroabc.hu)
******************************************************************

Enlish version:

The wok principles that bringing the food  very close to the heat source. At that time  when it was invented there was only a few of fuel, so its basic form has remained unchanged for centuries, since both form and substance is designed to evenly warm to keep long in the heat, and quickly disperse over the entire surface.

With a wok it is a quick and easy to cook. It requires some preparation and organization of the same, but so is usually worth the short cooking time – as evidenced by the mixed fried foods as well. It promotes a healthy lifestyle, because less oil is large enough surface for food preparation. Further advantage is that – particularly in admixture with fried foods, respectively. When preparing a wide variety of steamed dishes – the fewer ingredients nutrition is lost, as is the case in many other cooking method.

The wok types

Although every wok is based on the same idea, there are some differences, including dimensions. General domestic purposes in the wok with a diameter of 30-35 cm is the most appropriate size, it is easier to prepare food in small portions larger pan than vice versa. (Click on the product for purchase)

There are dishes, which are two small tab mounted on both sides, while others have only long handles.

.

The wok with two handles more stable, which comes in handy when steaming or bake it until the mix and shake method of pedunculated wok is more suitable because it is in our hands will be the handle, the other with a roaster-spoon to ensure that the ingredients in this cooking technique is essential for permanent movement.
Two types of wok available by form either round or flat bottom. The best kind of rounded on the gas stove suitable for cooking, as the flame controlling all parts of the wok is easy to reach.
We use in our household a Le Creuset 35 cm wok pan and that is versatile (eg .: braised meat, making potato casserole), we usually use it outside of wok making some other roasted meat. Here are some Le Creuset products: (Click on the product for purchase)

Mi ezt használjuk:

CHOOSING THE RIGHT MATERIAL

The original  wok chefs made of  iron and some still swear to this, as well az cast-iron holds the heat. However, very heavy, cast-iron wok so not everyone can use it.
Today, ew can choose a wide variety of materials from Asian countries. The most common material the ordinary light steel. Excellent conducts heat, which helps to prepare food crisp and tasty, especially if you use the gas stove. The wok is also available in many other materials. Very popular in stainless steel, however, it is poor conductor of heat, unless it is made of aluminum core which is a metal that conducts heat well. The wok health-conscious meals are increasingly popular with the spread of anti-sticking coating. They are easy to keep clean and there is hardly any need for oil. Many manufacturers, however, warns against teflonedényeit use high heat, while it is essential to successful stir-frying. Recently, heat-treated Teflon-coated wok also appeared on the market that are able to withstand the high temperatures, but it can not hurt to make the manufacturer. (gastroabc.hu)
Hirdetések